BOSHOR

GDYŃSKA FABRYKA OKIEN

Współczynnik przenikania ciepła - U

Izolacyjność cieplną szyb zespolonych i okien podaje się za pomocą współczynnika przenikania ciepła U. Współczynnik U [W/(m2*K)] definiuje się jako ilość ciepła przenikającą w ciągu 1 godziny przez 1 m2 płaskiej przegrody przy różnicy temperatury powietrza po obu jej stronach wynoszącej 1°C. Im mniejszy współczynnik przenikalności cieplnej tym większa izolacyjność termiczna szyby i okna.