BOSHOR

GDYŃSKA FABRYKA OKIEN

Domy pasywne

Drzwi i okna pasywne to inwestycja, która zawsze się zwraca. Głównym założeniem idei pasywności jest maksymalna oszczędność energii poprzez ograniczenie do minimum strat ciepła do takiego poziomu, że zbędny staje się niezależny system ogrzewania. W przypadku domu pasywnego, do wyrównania ewentualnych strat ciepła wystarczają tylko alternatywne źródła energii, tj. energia słoneczna przenikająca przez okna, ciepło produkowane przez urządzenia gospodarstwa domowego, czy przez mieszkańców. Aby to uzyskać, należy ograniczyć zapotrzebowanie na energię cieplną do 15 kWh/m2.

 

Zgodnie z wytycznymi Passivhaus Institut w Darmstadt dom można uznać za pasywny po spełnieniu wszystkich niżej wymienionych wymogów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydajny system wentylacji z odzyskiem ciepła (ηWRG ≥ 75%, zgodnie z certyfikatem Instytutu Budownictwa Pasywnego lub wartościami pomiarowymi DIBT pomniejszonymi o 12%), przy niższym zużyciu prądu – poniżej 0,45 Wh/m3 dostarczonej objętości powietrza;

 

Potwierdzona testem ciśnieniowym doskonała szczelność budynku, wymiana powierza 50 Pa, różnica ciśnień mniejsza niż 0,6 h-1;

 

Izolacja cieplna: współczynnik przenikania ciepła U poniżej 0,15 W/(m2K), w przypadku wolnostojących domów jednorodzinnych poniżej 0,10 W/(m2K);

 

Brak mostków termicznych w odniesieniu do wymiaru zewnętrznego;

 

Współczynnik Ug szyb poniżej 0,8 W/(m2K) przy wysokim stopniu przenikalności energii słonecznej (g ≥ 50%, zgodnie z EN 410) tak, aby również w zimie możliwe było uzyskanie ciepła netto;

 

Ramy okienne o współczynniku Uf poniżej 0,8 W/(m2K);

 

Minimalne straty ciepła przy przygotowaniu i dystrybucji wody do celów gospodarczych.

W koncepcji budownictwa pasywnego niezwykle ważną rolę pełnią okna. Mogą one zminimalizować straty ciepła oraz stwarzają możliwość pozyskiwania ciepła, dzięki wykorzystaniu promieniowania słonecznego.